Loading...

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pnt2pnt solutions Oy

Y-tunnus: 2861158-3

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

info@pnt2pnt.fi

Pnt2pnt Solutions Oy

Lansantie 3 D LT001

02610 ESPOO

3. Rekisterin nimi

Pnt2pnt solutions käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia asioita:

 • Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero
 • Yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Tapahtuma-, käyttäjäanalyysi- ja profilointitiedot
 • Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
 • Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • käyttäjältä itseltään puhelimitse, sähköpostilla, internetin kautta, tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • toisten käyttäjien antamat arviot ja kommentit käyttäjästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjien tietoja saatetaan luovuttaa yhteistyökumppaneille kampanjoita, suoramarkkinointia, yhteistyöhankkeita, kohdennettuja tarjouksia tai muita vastaavia tarkoituksia varten.

Käyttäjien tietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille palvelun kannalta välttämättömiä toimintoja varten, kuten palkanmaksuun liittyvien työnantajavelvoitteiden hoito, verojen maksu, työsopimusten laatiminen, työhistorian kirjaaminen tai muut työntekoon liittyvät velvoitteet.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Yksityisyyden suojan piirissä olevia tietoja (esim. henkilötunnus) toimitetaan ainoastaan sellaisille yhteistyökumppaneille, joille tietojen luovuttaminen on välttämätöntä palvelun toteuttamisen kannalta. Nämä yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet ehdottomaan luottamuksellisuuteen tietojen osalta.

Ainoastaan Palvelun ylläpitäjällä on käyttöoikeus rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse info@pnt2pnt.fi tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

×